«Καί ζητοῦσε νά ἰδῆ τόν Ἰησοῦ ποιός εἶναι …» (Λουκ. ιθ΄ 3)


Go to top