Λαμπρό συλλείτουργο για τα 30 χρόνια του Μητροπολίτη Μαντινείας


Go to top