ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ 3060 ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ “ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”


Go to top