Μητροπολίτης Ιερισσού κυρός Νικόδημος (791931 – 1692012)


Go to top