«Δεῦτε ἴδετε Χριστόν τόν Δεσπότην τοῦ παντός, ὅν βαστάζει Συμεών σήμερον ἐν τῷ ναῷ» (Θ΄ ὠδή Ὑπαπαντῆς)


Go to top