Εγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»


Go to top