Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΕΠΙ ΤΗι ΑΠΟΤΟΜΗι ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ


Go to top