Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Γοματίου – Β’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στή Γαλάτιστα


Go to top