Η “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ


Go to top