Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΨΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ…


Go to top