Ἡ Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας στό Πλατανοχώρι καί στή Σαρακήνα τῆς Μητροπόλεώς μας


Go to top