Η Β΄ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ


Go to top