Η Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΚΑΙ Ο Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ


Go to top