Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἄνω Σταυροῦ Δήμου Βόλβης


Go to top