ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: «ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ ΤΗΣ ‘’ΑΓΑΠΗΣ’’!»


Go to top