Ιερισσού: ”Μόνο στο πρόσωπο και με το πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου μας φανερώνεται ο Θεός”


Go to top