Ἱερισσοῦ: ”Τά πάντα μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν μέ τήν πίστη στόν Θεό”


Go to top