ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: ¨Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΡΚΩΘΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ¨


Go to top