Ἱερισσοῦ Θεόκλητος: “Φρενήρης ὁ ἀγώνας γνωστῶν κέντρων πρός ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τῆς Κυριακῆς καί κατάργηση τῆς κατ’ αὐτήν θεσμοθετημένης ἀργίας!” (VIDEO)


Go to top