ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: «Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ,ΟΤΑΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΓΙΟΖΩΗ!»


Go to top