Ἱερισσοῦ Θεόκλητος: «Ὁ Χριστός ἄνοιξε τόν δρόμο τῆς Ἀναστάσεως σέ κάθε ἀνθρώπινη σάρκα…»


Go to top