ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: ΟΣΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ…


Go to top