ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ – 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ


Go to top