Κυριακή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου στόν Μελισσουργό: Ὁ «ἄλλος», ὁ πλησίον μας εἶναι τελικά ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός!


Go to top