«Μέ τόν Σταυρό Του ὁ Χριστός διακόνησε ἀγαπητικά καί θυσιαστικά τόν ἄνθρωπο!»


Go to top