« Μοῦ φαίνεται καλό καί σωστό νά ἀποκαλοῦμε τή Θεοτόκο: “Μαρία τήν ἀειπάρθενο, τήν ἁγία Ἐκκλησία”! » ( Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς )


Go to top