Ο Ιερισσού Θεόκλητος χειροτόνησε τον Πρωτοδιάκονό του


Go to top