Ὁ Μητροπολίτης μας στά ὀνομαστήρια τοῦ Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Go to top