Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου στήν Θεσσαλονίκη


Go to top