ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ: «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟ!»


Go to top