Οἱ Πατέρες διαμηνύουν: Τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ὅταν προφέρονται μόνο ὡς γυμνά λόγια, δέν ἀκούγονται!


Go to top