Ὡς ἄγκυρα τῆς ζωῆς ἀσφαλῆ καί βεβαία ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας στόν Χριστό…


Go to top