ΟΤΑΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ, ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕ!


Go to top