Οὐρανοβάμων Θεῖος Παῦλος : «Σᾶς κήρυξα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ γιά νά Τό παραλάβετε καί νά Τό ἀποδεχθῆτε ὁλάκερο , γιά νά μένετε ἀμετακίνητοι σ’ Αὐτό, ὣστε νά ἐξασφαλίσετε τή σωτηρία σας…»


Go to top