«Περίοδο ἀπελευθερώσεως», ὀνόμασε, τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὁ Σεβ. Κίτρους κ.Γεώργιος σέ Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ


Go to top