ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙ ΜΥΚΟΝΙΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ


Go to top