ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ…


Go to top