Στόν Ἅγιο Γεώργιο Ἀπολλωνίας τιμήθηκε ὁ Ὅμιλος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων


Go to top