Συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν “Εὐρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν προστασία τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογένειας”


Go to top