ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»!


Go to top