ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ: “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ! ΤΟ ΠΑΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!” (π. Π. Εὐδοκίμωφ)


Go to top