Ταπείνωση: «Θυσία τῶν πάντων κι ἐπώδυνη κένωση …»


Go to top