ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ‘’Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ’’ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Go to top