«Τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός τόν ἔπλασε πρόσωπο…»


Go to top