Γιά πρώτη φορά τιμήθηκε ὡς Ἅγιος ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης στό Παλαιόκαστρο Χαλκιδικῆς


Go to top