Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι θεοδίδακτος θεσμός καί δικαίωμα κάθε ἐργαζομένου, διεκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν Κρήμνη


Go to top