Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης


Go to top