Ιερισσού: «Η Αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα της ανθρώπινης αρετής, αλλά χάρις και δώρο Θεού!»


Go to top