Ἱερισσοῦ: «Κυρίες καί Κύριοι Βουλευτές γκρεμίζετε τά θεμέλια τῶν ἱερῶν θεσμῶν τῆς οἰκογενείας καί τοῦ γάμου καί συνάμα ὑποθηκεύετε τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας…»


Go to top