Ἱερισσοῦ: «Ὁ διάβολος μέ τούς λογισμούς ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ συμμετοχή τῆς νεκρώσεώς του, δηλαδή στήν ἀστοχία, στήν ἀλογία, στήν ἁμαρτία καί στόν πνευματικό θάνατο!»


Go to top